Undervisning og uddannelse

MacBook Pro near white open book

En europæisk undersøgelse har vist, at danske skoleelever er blevet dårligere til at læse og regne. Det er noget, de har til fælles med skole elever over hele verden. Så er der grund til bekymring? De danske skoler er verdens mest digitaliserede. De kan meget. De kan innovere undervisningen – alligevel, så er det et problem, at elever bliver ’forladt’ i undervisningssystemet. Men er det nyt? Nej slet ikke. Vi har hørt om ’tabte’ elever i mange år nu.

Manglende uddannelse

Problemet med elever, som er blevet tabt, betyder, at de ofte ikke har fået en uddannelse. De har derfor ikke haft mange muligheder i deres voksne liv. Oftest er de endt som ufaglært arbejdskraft. Hvilket helt sikkert er utilfredsstillende. De har jo ikke været dovne eller ’dumme’. De har måske bare haft brug for et ekstra skub. En ekstra lille hjælp.

Heldigvis har vi et rigtigt godt uddannelsessystem her i landet. Det kan godt være, at regeringen vil skære ned i de studerendes SU. Det kan også godt være, at vi stadig taber elever. Men vi har altså et system, som også byder de ’tabte’ elever velkommen, når og hvis de vender tilbage.

Voksenelever på for eksempel EUD

Det er der faktisk mange, der gør. Tro det eller ej. Men det viser sig, at de fleste af de voksne, ufaglærte mennesker, som vælger at blive voksenelev på en EUD uddannelse rent faktisk får stor succes, når de har afsluttet deres uddannelse – endda også i mesterlære. Måske har det noget at gøre med, at de har fået en masse erfaring i arbejdslivet, som de kan tage med og bruge i deres uddannelse senere. Det er ikke helt klart. Men noget tyder på det.

Som EUD student kan de voksne henvende sig fysisk på et VUC (Voksen Uddannelse Center) og eventuelt tage en uddannelse, der svarer til den studentereksamen, som de har ønsket sig i mange år – eller som er specialiseret og gearet ind til den profession, som eleven gerne vil finde beskæftigelse i. (Fx marketing eller internationale relationer.) De har måske ikke helt tiden og selvtilliden til at kunne følge sådan en uddannelse på fuld tid.

De har så muligheden for at tage HF fjernundervisning i enkelte fag, som de ved, at de får brug for i deres videre uddannelsesforløb. Fx matematik. Eller et fremmedsprog. Det kommer helt an på, hvad den pågældende voksenelev vil.

Kvalifikationer er stedse vigtigere

Det kan være, at det handler om, at hun eller han gerne vil forbedre sine kvalifikationer, så hun – eller han – står stærkere inden den næste fyringsrunde. Det kan også være, at arbejdsgiveren har set et talent og derfor opfordrer den pågældende til at gøre noget mere med det. Og det kan jo godt være, at den pågældende ender med at blive selvstændigt erhvervsdrivende, fordi talentet er stort – men flittigheden er større. Mange succesfulde erhvervsdrivende startede ikke deres karriere med fine papirer fra de højere uddannelsesanstalter. Næ, de arbejdede, opdagede sig selv og deres passion. Og så tog de den nødvendige uddannelse. Så nej: der er bestemt intet galt i at blive voksenelev eller EUD student. Lad alle andre tænke, hvad de vil.

Scroll to Top