Blå sygesikringskort?

Hvor dækker sygesikringsbeviset – hvor kan du bruge den blå sygesikring?

Det blå sygesikringskort erstattede det gule sygesikringskort tilbage i 2014 og gælder i et andet EU/EØS land samt Schweiz. Kortet giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det pågældende land. Det blå sygesikringskort er gratis og har en gyldighed på op til 5 år.

Blåt sygesikringsbevisSørg for at sætte dig grundigt ind i, hvordan du er dækket i det pågældende land, du skal rejse til. Føler du dig ikke tilstrækkeligt dækket, bør du tegne en privat rejseforsikring.

Nedenfor går vi i dybden med alt, du bør vide omkring den blå sygesikring. Du vil således få svar på, hvad det blå sygesikringskort dækker i hvert enkelt land i EU, hvor det kan bestilles, krav for at få kortet m.m.

Dyrt uden rejseforsikring

Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse, hvis du skal indlægges på et udenlandsk hospital, og du ikke har det blå sygesikringsbevis eller anden privat rejseforsikring på hånden. I visse lande i EU kan det endda være fordelagtigt både at medbringe det blå kort samt en privat rejseforsikring – mere om senere i artiklen. Hvis din rejsedestination ikke omfatter et EU/EØS land, vil det blå sygesikringskort ikke dække. For at være dækket i disse land skal du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Hvis du ikke har penge til at betale for en behandling, er der faktisk muligt at låne til det i løbet af få minutter.

Læs alt om privat rejseforsikring

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

Med det blå sygesikringskort har du ret til samme behandling på samme vilkår som borgerne i det pågældende land. Kortet dækker således følgende:

 • Læge
 • Hospitalsbehandling
 • Tandlæge
 • Medicin
OBS: Med det blå EU-sygesikringskort er du ikke dækket så godt som med det gule sygesikringsbevis. Hvordan du er dækket, varierer fra land til land, og i visse lande vil der være en egenbetaling, samt du kan risikere selv at skulle lægge ud for behandlingen.

Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at i visse lande betaler borgerne selv, helt eller delvist for behandling, hvilket du i givet fald også vil komme til. Ligeledes kan du risikere, at du selv skal lægge ud for behandlingen, hvor du så efterfølgende vil kunne søge refusion gennem Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring. Styrelsen for Patientsikkerhed sørger for at sende din sag videre til det land, hvor behandlingen er modtaget. Du skal dog forvente flere måneders ventetid, før du kan få dine penge refunderet.

EU-sygesikringskortet dækker i øvrigt kun, hvis tandlægen, lægen eller hospitalet er tilknyttet den offentlige sygeforsikring i landet. Et besøg på et privathospital vil altså som udgangspunkt altid være på egen regning.

OBS: Sørg ALTID for at vise det blå sygesikringskort, straks du ankommer til behandlingsstedet. Viser du det ikke, kan du risikere selv at hænge på hele regningen.

Hvad dækker den blå sygesikring ikke?

Det er vigtigt at kende til, hvad det blå sygesikringskort ikke dækker. De vigtigste punkter, hvor du ikke er dækket:

Se de bedste rejsetips

 • Private læger og private hospitaler som ikke er tilknyttet den offentlige sygeforsikring i landet
 • Ingen hjemtransport ved død
 • Ingen lægeordineret hjemtransport
 • Hvis formålet med rejsen er at få behandling
 • Behandling som kan vente til, du kommer tilbage til Danmark
Vil du være på den sikre side, så udgifter i forbindelse med behandling, hjemtransport, sygetransport er dækket ind, bør du tegne en privat rejseforsikring – Det kan du gøre nemt for eksempel her

Hvem kan få det blå sygesikringsbevis?

Kan du opfylde et af nedenstående krav, vil du kunne modtage det blå sygesikringsbevis:

 • Du er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne, og du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Du er flygtning eller statsløs efter FN-konventioner, eller du er familiemedlem til en af disse borgere.

Hvornår dækker det blå sygesikringskort?

Hvis du opholder dig midlertidigt (op til 12 måneder) i et af denævnte lande, skal du have det blå sygesikringskort med dig. Sygesikringskortet dækker f.eks. når du:

 • Skal være au-pair eller i ulønnet praktik
 • Skal studere
 • Skal på ferie
 • Skal arbejde og du er sikker på, at du er omfattet af dansk social sikring

Bestille blå sygesikringskort

Bestilling af det blå sygesikringskort er gratis og foregår digitalt via Borger.dk, klik her. Efter du har ansøgt, vil du automatisk modtage et midlertidigt sygesikringskort via Digital Post. Selve det fysiske kort vil du modtage med posten efter cirka 2-3 uger. Udover at bestille til dig selv, kan du også bestille til din ægtefælle samt eventuelle børn under 18 år. Børn under 18 år kan ikke selv bestille sygesikringsbeviset. Du skal være opmærksom på særlige omstændigheder, som gør, at du ikke umiddelbart vil kunne bestille det blå kort. Disse omstændigheder er blandt andre:

 • Hvis ikke du bor i Danmark,
 • Du arbejder i et andet EU/EØS land eller Schweiz
 • Du er dansk pensionist og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

I ovenstående 3 tilfælde skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring, klik her. Udbetaling Danmark vil efterfølgende vurdere, om du har ret til det blå kort.

Se de bedste rejsetips

Hvor gælder det blå sygesikringskort?

Hvor dækker blå sygesikringskortDet blå sygesikringskort gælder som sagt i alle EU/EØS-lande samt Schweiz. Nedenfor har vi listet landene, og fælles for dem alle er, at hvis du skal i behandling så:

 • Vis altid det blå kort
 • Søg altid behandling gennem det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Vigtigt: Nedenstående information kan være ændret, siden artiklen blev skrevet. Vil du have fuldstændig opdaterede priser, bør du kontakte den nationale offentlige sygesikringsmyndighed i de pågældende lande, eller læs mere her.

 • Belgien
 • For akut lægehjælp ring 100 eller 112
 • Du får dækket op til 75% af behandlingen
 • Bulgarien
 • For akut lægehjælp ring 150
 • Lille egenbetaling, svarende til 2 % af en bulgarsk mindsteløn
 • Cypern
 • For akut lægehjælp ring 199 eller 112
 • Behandling koster få Euro pr. dag
 • Estland
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Behandling koster få Euro pr. dag
 • Finland
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Behandling koster 15 – 95 Euro egenbetaling pr. dag
 • Frankrig
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Du får dækket op til 70% af behandlingen 
 • Grækenland
 • For akut lægehjælp ring 166
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.).
 • Irland
 • For akut lægehjælp ring 999 eller 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.).
 • Italien
 • For akut lægehjælp ring 118
 • Lægebesøg har egenbetaling på 20 Euro
 • Akut behandling er gratis 
 • Kroatien
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 

Se de bedste rejsetips

 • Letland
 • For akut lægehjælp ring 113
 • Egenbetaling mellem 1,5 – 42 Euro
 • Akut behandling er gratis 
 • Litauen
 • For akut behandling ring 03 eller 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Luxembourg
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Egenbetaling på cirka 21 Euro 
 • Malta
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Holland
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Polen
 • For akut lægehjælp ring 112 eller 999
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Portugal
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.).

Læs alt om privat rejseforsikring

 • Rumænien
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Slovakiet
 • For akut lægehjælp ring 155
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Slovenien
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Spanien
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Storbritannien og Nordirland (UK)
 • For akut lægehjælp ring 999 eller 112.
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Sverige
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Egenbetaling fra 100 SEK pr. dag 
 • Tjekkiet
 • For akut lægehjælp ring 112 eller 155
 • Egenbetaling fra 30 CZK pr. dag 
 • Tyskland
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Ungarn
 • For akut lægehjælp ring 104 eller 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Østrig
 • For akut lægehjælp ring 144 (ambulance) eller 112
 • Gratis behandling (dog kan der være en mindre egenbetaling til medicin, diverse honorarer etc.). 
 • Norge
 • For akut lægehjælp ring 113
 • Egenbetaling hos læge, der varierer
 • Gratis hospitalsbehandling
 • Island
 • For akut lægehjælp ring 112
 • Indlæggelse er gratis
 • Egenbetaling ved ambulant behandling er 5.000 IKR
 • Egenbetaling er fra 1.200 IKR ved lægehjælp
 • Liechtenstein
 • For akut lægehjælp ring 144 eller 112
 • Egenbetaling fra 67 CHF 
 • Schweiz
 • For akut lægehjælp ring 144
 • Egenbetaling er 92 CHF pr. dag

Læs alt om privat rejseforsikring

Nedenfor finder du hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster det blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort er gratis

Hvor længe gælder det blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort gælder som udgangspunkt i 5 år. Skal kortet bruges til andet end ferie eller ophold i udlandet, kan gyldigheden være kortere. Vær opmærksom på, at kortet ikke udløber under opholdet.

Hvordan bestiller jeg det blå sygesikringskort?

Du bestiller det blå sygesikringskort på Borger.dk, klik her.

Glemt eller mistet det blå sygesikringskort

Står du overfor en indlæggelse eller behandling, og har har du mistet eller glemt det blå sygesikringskort, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vil derefter sende dig en såkaldt erstatningsattest for sygesikringskortet, så du slipper for at betale regningen, udover en eventuel egenbetaling. Kontakt Udbetaling Danmark på tlf.: +45 7012 8081 eller, klik her.

Hvor dækker det gule sygesikringskort?

Det gule sygesikringskort dækker som udgangspunkt kun i Danmark. Dog er der en undtagelse i forbindelse med rejse til de nordiske lande, Finland, Island, Norge og Sverige. Danmark er en del af den nordiske konvention om social sikring, og det vil således typisk være tilstrækkeligt at vise det gule sygesikringskort, hvis ikke du har det blå på dig.

Hvad er forskellen på det blå og det gule sygesikringskort?

Se de bedste rejsetips

Der er ingen tvivl om, at danske rejsende var dækket bedre ind med det gule sygesikringskort. I forbindelse med skiftet fra det gule til det blå kort, er følgende ikke længere muligt:

 • Ingen dansk alarmcentral at ringe til og dermed ingen hjælp til at finde behandler
 • Ingen dækning af behandling på private hospitaler eller klinikker
 • Ingen hjælp til håndtering af sygdomsforløb under og efter rejsen
 • Ingen dækning ved tilkaldelse af pårørende

Til slut vil vi blot ønske dig en rigtig god tur til udlandet – og hvis du er i akut pengenød eller mangler penge til ferien, er det altså muligt at tage et lån meget hurtigt

Huskdetblaa.dk

18 Kommentarer

 1. dækker det blå sygesikringsbevis på Tenerife, Canariske øer, Spanien ?

  Svar
  • Hej

   Ja, det blå sygesikringskort dækker i Spanien, herunder Tenerife og de Canariske øer.

   Der kan komme en lille egenbetaling, men typisk vil alle former for behandlinger være dækket af kortet.

   God ferie!

   Svar
 2. Hej
  ved en skade , en brækket arm blev der sendt en regning til os. min mand skal opereres herhjemme i Danmark.
  Han har fået talt med forsikringsselskabet i Danmark som mener det er Det Blå kort der skal dække idet det er sket i Frankrig,
  Hvortil sender vi lægeregning for røntgen mm?
  Mvh.
  Anne

  Svar
  • Hej Anne

   Det er korrekt, at det blå sygesikringskort skal dække, og det vil det også typisk gøre. I visse tilfælde kan man dog risikere, at man kun får dækket 80% af regningen, men det er blot at få sendt regningen afsted, og se hvad Styrelsen for Patientsikkerhed siger.

   I kan søge refusion på denne side, klik her.

   God dag

   Svar
  • Udlandsdansker, der bor i Tyskland.
   Besøgte familie i Danmark, blev syg og måtte søge lægehjælp og skulle tage medicin.
   Jeg skulle betale 500 kr for overhovedet at komme til lægebesøget.
   Selvom jeg bor i Tyskland er jeg medlem af Sygeforsikringen Danmark.
   Herfra fik jeg kun 79 kr i erstatning.
   Min tyske sygekasseforsikring gav mig ingen penge, men sagde, at jeg skal få pengene fra vores land Danmark.
   Nu er mit spørgsmål – Hvor henvender jeg mig med mine regninger, kvitteringer og spørgsmål – dækker mit blå sygesikringskort?
   Eller skal jeg tegne yderligere forsikringer i Danmark/Tyskland?

   Svar
   • Som udgangspunkt burde det blå sygesikringskort dække dine udgifter i Danmark, såfremt du fremviste det på behandlingsstedet.

    Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor kan du søge refusion for dine udgifter, klik her.

    Svar
 3. Jeg har været på skiferie i slutningen af januar 2017, og forvred på den ferie mit knæ, hvilket resulterede i et overrevet korsbånd. Jeg blev i den forbindelse hentet af en snescooter, kørt på kommunalt hospital i ambulance og fået taget røgtenbilleder på hospitalet. Jeg viste mit blå sygesikringskort alle 3 steder, men har efterfølgende fået en regning fra snescooteren og fra hospitalet fordi de gav mig en skinne på. Det lyder i alt på ca. 200 euro. Er det ikke korrekt at det blå sygesikringskort burde dække disse udgifter, og i så fald, hvordan får jeg dem betalt hurtigst muligt?

  Mvh. Christian

  Svar
  • Hej Christian

   Der skelnes oftest mellem om turen med ambulance er akut eller ej. Er turen akut, vil den oftest være gratis, og er den ikke, kan den koste penge.

   Mht. den øvrige behandling vil man oftest selv skulle lægge ud for den, og derefter søge refusion hos sygekassen.

   Afhængig af hvilket land, der er tale om, vil du typisk få refunderet mellem 65 – 100% af regningen. Læs mere om de enkelte lande, klik her.

   Du kan søge om refusion, klik her. Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå flere måneder, før du får dine penge.

   Håber svaret var brugbart

   Svar
 4. Hej
  I skriver følgende: “Med det blå sygesikringskort får du ret til de samme sundhedsydelser som borgerne i det pågældende land. Du skal dog være opmærksom på, at i visse lande betaler borgerne selv, helt eller delvist for behandling, hvilket du i givet fald også vil komme til.”
  Jeg vil derfor høre hvilke sundhedsydelser borgerne i Frankrig har ret til? Jeg skal nemlig på skiferie i Frankrig i næste uge, så jeg vil høre om det blå sygesikringskort giver ret til læge- og hospitalsbesøg uden betaling.
  Mvh.
  Laura

  Svar
  • Hej Laura

   Beklager det sene svar, men vi har meget travlt.

   Du kan sagtens komme ud for, at der vil være en egenbetaling på 20-30% afhængig af, om du skal til lægen eller på hospitalet. I visse tilfælde vil sygekassen også refundere hele beløbet, men det er meget individuelt, læs mere her.

   Du bør undersøge muligheden for at supplere med en privat rejseforsikring.

   Rigtig god tur!

   Svar
 5. Hej.
  Min bonusdatter, hendes kæreste og deres fælles søn på 2,5 år rejser til Malaga, hvor hun har fået arbejde.
  Er sønnen dækket af hendes eller hans blå sygesikring eller skal han have hans eget ??
  Ser frem til at høre fra jer.
  Vh. John Andersen

  Svar
  • Hej John, tak for din henvendelse.

   Ja, deres søn skal også have et blåt sygesikringskort.

   Vær i øvrigt opmærksom på, at der kan gælde andre regler for det blå sygesikringskort, hvis man skal arbejde i udlandet – særligt hvis det er i mere end 12 måneder.

   Læs mere om de specifikke regler og bestil kortet, klik her.

   God dag

   Svar
 6. Hej
  Vi skal på ferie med plejebørn, hvordan får jeg det blå sygesikringsbevis til dem? Har været på Borger.DK, men de kommer ikke frem, når jeg bestiller til resten af husstanden. De er begge under 15 år og har ikke eget NemID.

  På forhånd tak
  VH
  Sanne

  Svar
  • Hej Sanne

   Der gælder særlige regler for plejebørn, så derfor bør du kontakte Borger.dk på tlf.: 70 12 80 81.

   God ferie

   Svar
 7. Hej .
  Min søn skal arb i England i 8 mdr og flytter adr dertil pga skatten . . Skal han stadig have det blå sygesikringsbevis ??
  Mvh Mette

  Svar
  • Hej Mette

   Ja, han skal stadig medbringe sit blå sygesikringskort til England.

   God dag

   Svar
 8. Jeg har en planlagt tur til Köln d. 13.-16. Juni, hvor jeg er gravid i uge 36+
  Sandsynligheden for at gå i fødsel før tid er minimal, og jeg skal føde ved planlagt kejsersnit i ige 39-men dækker det blå på dette tidspunkt i graviditeten hvis det alligevel skulle ske?

  Vh. Anna

  Svar
  • Hej Anna

   Ja, fødsel og behandling af gravide, som det efter en medicinsk vurdering er nødvendigt at gennemføre under ophold i et andet EU-land, dækkes af det blå sygesikringskort.

   God tur og held og lykke med det hele

   Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *